Affärsspel

Förena nytta med nöje! Utbilda er genom affärsspel!

Ibizcon tillhandahåller flera olika sk. affärsspel eller företagsspel som hjälper dig och dina medarbetare att lättare förstå hur de själva är med och påverkar resultatet varje dag i sitt arbete. Spelen hjälper också till att förstärka förståelsen för företagets ekonomiska mål genom att alla får en gemensam affärsekonomisk grundsyn. Vidare hjälper spelen att stimulera intresset för företagets ekonomiska utveckling och vinstutveckling. Spelen engagerar och bryter spärrar för medarbetarna. I spelet tvingas man ta ställning, fatta beslut och se vad besluten leder till i jämförelse med de andra grupperna som också spelar. Diskussionerna i grupperna gör att alla är delaktiga. 

Anpassning till kundens egen verksamhet

Kalkylövningarna med kalkyler som anpassas till den egna verksamheten och som sätter fokus på de frågeställningar just era kunder prioriterar!

Våra affärsspel

Lean Administration

Lean tjänsteverksamhet står för att maximera värdeflöden och minimera slöseri på alla områden i verksamheten. Kärnan i denna process är tiden, hur medarbetarna använder sin arbetestid och hur de prioriterar sitt arbete.

Tidsspelet är en metod för att höja effektiviteten och samtidigt minska stressen för att skapa varaktiga förbättringar. Tidsspelet öppnar processen, ger nya infallsvinklar, erfarenheter och insikter som ger effekt sen när deltagarna kartlägger sitt eget arbete, hittar tidstjuvar och möjligheter att utveckla arbetsprocessen och samarbetet i gruppen.

Affärsekonomi för medarbetare

Kunskap om affärsekonomi skapar delaktighet i de ekonomiska villkoren för verksamheten. Det skapar förståelse för strategier och beslut inte minst när förändringar ska genomföras. Alla får insikten att de själva är med och påverkar resultatet i sitt eget arbete.

Affärsekonomi för chefer

Affärsekonomi handlar om att styra och utveckla verksamheten. Flertalet chefer och nyckelpersoner som inte är ekonomer behöver behärska affärsekonomi för att hävda sina områden och delta fullt ut i ekonomiska resonemang om företagets utveckling. Kvalificerade säljare och inköpare behöver kunna tolka och resonera om affärskontakternas ekonomiska ställning.

Affärsekonomi för säljare

Kunskap om affärsekonomi skapar delaktighet i de ekonomiska villkoren för verksamheten. Säljare som förstår sambanden pris, kostnad för varan och marginalkrav kommer att försvara priset och bidra till lönsammare affärer. Det skapar förståelse för strategier och beslut inte minst när förändringar ska genomföras.

Säljspel för butik

Säljspelet handlar om affärsekonomi och hur man disponerar tiden och arbetar ihop. Kunskap i affärsekonomi skapar delaktighet i de ekonomiska villkoren för verksamheten. Säljare som förstår sambanden pris, kostnad för varan och marginalkrav kommer att försvara priset och bidra till lönsammare affärer. Spelet öppnar processen, ger nya infallsvinklar, erfarenheter och insikter som ger effekt när deltagarna kartlägger sitt eget arbete, hittar tidstjuvar och möjligheter att utveckla arbetsprocessen och samarbetet i gruppen. Det skapar förståelse för strategier och beslut inte minst när förändringar ska genomföras.

Kontakta oss för mer information eller boka via: bokning@ibizcon.se

Ibizcon - Framtidens utbildning finns här!