Om oss

 
Ibizcon och Ibizcon Academy är varumärken från Ibizcon-Gruppen.

Ibizcon är ett Svenskt utbildningsföretag inom främst Ledarskap, Teamutveckling, Säljträning, Kundbemötande och Lean. Vi är verksamma över hela landet men även internationellt. Ibizcon är också Skandinavisk generalagent åt ett av världens största forsknings-, utvecklings-, och utbildningsföretag – det amerikanska Innermetrix. Våra kunder är allt från mellanstora till stora företag och vi tar uppdrag från i stort sett alla branscher. Vårt huvudkontor ligger i Gävle, och vi har lokalkontor i Stockholm och Falun. Våra internationella kontor ligger i Glasgow, Edinburgh och London. Under de närmaste åren kommer vi att fortsätta expandera med flera lokalkontor runt om i Sverige och under 2012 inleds en expansion med 13 lokalkontor i Storbritannien.

Vår gemensamt framtagna målbild:

"Med kunden i fokus skapar Ibizcons engagerade och profesionella medarbetare framtidens innovativa utbildningar!"

Namnet Ibizcon står för International Business Consultants.

Ibizcon bildades 2007/2008 och har gjort resan från enskild firma till handelsbolag för att 2010 genom uppköp bli ett aktiebolag. Grundare är en grupp konsulter som bröt sig ur ett Nordiskt utbildningsföretag för att pröva vingarna på egen hand. De hade tillsammans genom åren samlat på sig erfarenheter och insett, tack vare sina möten med människor och företag, vad som verkligen behövdes på marknaden i utbildningsväg. Ibizcon är resultatet av deras erfarenheter. Ibizcon säljer och förmedlar utbildningar inom främst ledarskap, personlig utveckling, grupputveckling, säljträning, affärsutveckling och kundbemötande. Ibizcon har även en agenturverksamhet som fungerar som ett nätverk för coacher, föreläsare och utbildare vilket gör att Ibizcon alltid kan förse sina kunder med några av marknadens absolut vassaste utbildare.

Ibizcon och alla underkonsulter utvecklar tillsammans själva alla produkter och kan därför på ett enkelt sätt också skräddarsy en utbildning som passar dig eller ditt företag. Ibizcon har sitt huvudkontor i Gävle, och lokalkontor i Stockholm och Falun. Från dessa orter bedrivs merparten av utbildningarna men företaget är verksam över hela Sverige. Internationellt sett har vi kontor i Glasgow, Edinburgh och London.


Gävlekontoret

Ibizcon-modellen

Det som gör oss unika är att vi utbildar enligt "Ibizcon-modellen" vilket innebär utveckling som sker i 3 faser. Nämligen Förberedande - Pågående - Fortsatt lärande.

Vi fokuserar väldigt mycket på den personliga utvecklingen i alla våra utbildningar då vi är fullt övertygade om att det är människan som gör företaget och inte tvärtom. Vi lägger därför stor vikt och tid vid fas 1 vilket innebär den förberedande fasen. Vi går grundligt igenom den eller de personer som skall utbildas och analyserar vilka förkunskaper som personen i fråga har. Detta för att på bästa sätt bygga rätt utbildning för just den personen.

Ett korrekt arbete i fas 1 är oerhört viktigt för ett företag då vi också säkerställer att företagen verkligen satsar sina pengar på rätt person som både har den rätta ambitionen och förutsättningarna för att utvecklas åt rätt håll och bli en bra och långsiktig investering för företaget. Vi identifierar också det exakta utbildningsbehovet hos företaget eller individen. Vi brukar säga rätt person på rätt utbildning!

När fas 1 är klar övergår vi till fas 2 vilket innebär genomförande av den önskade huvudutbildningen, exempelvis "Avancerat Ledarskap" etc. När vi genomför en utbildning gör vi det i kreativa miljöer med Sveriges mest engagerade utbildningskonsulter. De är inte bara kompetenta utan också där för att inspirera i lärandet. Teori varvas med praktiska exempel hämtade ur kundens riktiga vardag vilket gör det lättare att ta till sig utbildningen. Det lämnas också mycket tid till diskussioner och erfarenhetsutbyten mellan deltagarna framförallt vid våra öppna kurser. Vårt mål tillika vårt krav på våra utbildningskonsulter är att är våra utbildningar ska vara utbildningar som man kommer ihåg, även efter att man gått i pension!

När vi når fas 3 innebär det att vi efter avslutad utbildning fortsätter att följa upp hur utvecklingen går hos individen och ger tips och råd till fortsatt lärande. Detta för att det ska vara lättare att implementera det man lärt sig. På så sätt lever våra utbildningar längre, eller om man så vill - mer utbildning för pengarna! 

Kurser / Utbildningar

Vi har en gedigen och ständigt växande produktportfölj som präglas av konkreta och tydliga exempel och verktyg som direkt går att ta med sig ut i den praktiska vardagen.

Ibizcon anordnar utbildningar på främst två sätt. Det vanligaste är att våra kunder anmäler sig till en plats på våra öppna kursstarter som hålls i våra, speciellt för tillfället hyrda lokaler eller på det som vi kallar Ibizcon Academy på de orter som vi är verksamma på. Det andra alternativet är att vi genomför en önskad utbildning ute hos våra kunder. Men vi går också att hyra som föreläsare till ert event eller företags kickoff. Och just ja, om vi var otydliga, de orter vi är verksamma på är alla orter i Sverige. Från Kiruna i norr till Ystad i söder. Hur är det möjligt? Vi har ett nationellt nätverk av utbildningskonsulter och är dessutom aldrig längre bort än ett telefonsamtal.

 

Värdegrund

Ibizcon präglas av en stark värdegrund som samlas kring nyckelorden:

* Energi
* Nyskapande
* Kreativitet
* Ödmjukhet

I ett av våra led för att påvisa vår värdegrund delar vi ut Ibizcon stipendier till människor som står utanför arbetsmarknaden men som behöver utbildning för att öka chanserna till anställning.

Vision

Flytta ramarna för vad som är möjligt inom vår bransch genom att aktivt utveckla nya, innovativa och kraftfulla utbildningar som hjälper människor och företag att gå framåt.

Mål

Vara en respekterad aktör på den internationella utbildningsmarknaden.

Certifierade utbildningskonsulter

Alla våra utbildningskonsulter genomgår en lång och gedigen internutbildning inom de områden som de själva väljer att specialisera sig inom. Efter genomförd internutbildning kvalitetsäkras varje konsult genom en certifiering av oberoende personer. Detta för att vi skall kunna garantera just dig och ditt företag den absolut bästa och mest lämpade utbildningskonsulten för din kurs/utbildning.

 

Vi vet genom vår erfarenhet vad som krävs för en lyckad utbildning. Det är vårt jobb att se till att vi levererar det du önskar. Därför genomför vi alla våra utbildningar med ett gemensamt slutmål - du som kund skall alltid lämna vår utbildning mer motiverad till att uppnå bättre resultat.

Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion kring ditt eller ditt företags utbildningsbehov.
E-post: info@ibizcon.se

Framtidens utbildning finns här - vill du vara en del av framtiden?