Utbildningskonsult

 
Bli utbildningskonsult - världens roligaste jobb!

Drivs du av utmaningen att utveckla andra människor? Har du lätt för att skapa förtroende hos andra människor och är en inspirerande talare? Kanske lockas du av friheten att driva eget företag?

Då kanske en karriär som utbildningskonsult inom Ibizcon kan vara något för dig?

Vårt koncept

Ibizcon är ett utbildningsföretag som vill erbjuda människor och företag det bästa och mest kompletta utbildningsföretaget inom ledarskap, personlig utveckling, affärsutveckling och grupputveckling. Vi arbetar dagligen med att tillsammans med våra utbildningskonsulter ta fram nya, intressanta och kraftfulla utbildningar som på sikt ska hjälpa oss att nå vårt mål – att ständigt ligga i framkant inom vår bransch.

Vad innebär det att vara utbildningskonsult hos er?

Som utbildningskonsult hos oss driver du ditt eget företag men får uppdrag genom oss. Du får daglig support från vårt huvudkontor och löpande internutbildning för att ständigt förbättra dig till att bli en av marknadens bästa utbildningskonsulter. Vi marknadsför våra produkter och därigenom även dig. Du har tillgång till hela vår produktportfölj och ansvarar därmed över några av marknadens allra bästa utvecklingsverktyg inom ledarskap, personlig utveckling, grupputveckling och affärsutveckling. Även om du är egenföretagare så är du inte ensam. Vi har flera konsulter anslutna till oss och Ibizcon arbetar aktivt för att skapa ett inspirerande och gemensamt arbetsklimat med hög delaktighet. Vi uppmuntrar till täta kontakter mellan våra utbildningskonsulter.

Var genomförs era utbildningar/kurser?

Vi genomför de flesta utbildningar, de så kallade Öppna kurser, i Stockholm, Gävle, Falun och Göteborg. Därutöver anlitas vi av kunder att hålla specifika utbildningar ute hos dem själva och därmed är vi också ute på resande fot över hela Sverige. Vissa av våra programutbildningar erbjuds även utomlands, så möjlighet till en internationell karriär finns. Vi är alltid noga med att leverera det allra bästa till våra kunder. Därför tittar vi ordentligt igenom det exakta behovet inför en utbildning eller kurs (såväl öppen kurs som beställd av kund), och väljer därefter ut den bäst lämpade konsulten för uppdraget. Du som konsult kan vara bosatt på valfri ort då vi är verksamma över hela landet. Du avgör själv hur mycket du vill resa och dina uppdrag fördelas därefter.

Träningsutbildning

När du ansluter dig till Ibizcon påbörjar vi din träningsutbildning. Vi har en produktportfölj idag på närmare 60 olika produkter, men som ständigt är växande. Du väljer vilken inriktning du vill ha som utbildningskonsult och den tid det tar för dig innan du är färdigutbildad konsult beror alltså på vilka och hur många block du väljer att specialisera dig i. (Självklart är det möjligt att välja samtliga, men utbildningstiden för detta är relativt lång). När du är färdigutbildad återstår ett sista steg, en certifiering som kvalitetsäkrar dig i rollen som utbildningskonsult hos oss.

Certifiering

I dagens samhälle ställs det höga krav på allt, inte minst inom affärsvärlden. Vi tror att för att på bästa sätt kunna vara med i toppen och ständigt behålla befintliga kunder samt attrahera nya kunder, krävs det utbildningskonsulter av högsta klass. Därför kvalitetsäkrar vi alla våra konsulter innan de blir helt färdiga att arbeta med våra produkter och kunder. Certifieringen sker av oberoende personer som bedömer konsulterna efter vissa kriterier. Certifieringen är till för ditt bästa som konsult och för våra kunders bästa.

Tjänar man pengar som konsult hos er?

Trots att vi håller en av marknadens lägsta prisbilder har du som konsult hos oss mycket goda villkor. Kontakta oss för mer information.

Invention fee

Vi på Ibizcon uppmuntrar nytänkande. Vi ser det som direkt avgörande för vår egen framtid att vi hela tiden utvecklar nya produkter. Alla våra konsulter får vara delaktiga i att ta fram nya produkter, antingen gemensamt med flera eller på egen hand. Om utbildningen godkänns av Ibizcon och plockas in i produktportföljen belönas den eller de personer som tagit fram produkten med en bonus på 5 % av all försäljning som denna produkt genererar. Avtalet gäller så länge konsulten tillhör Ibizcon. Produkten är en egendom till Ibizcon som äger rättigheterna till produkten. Genom detta finns alltså goda förtjänstmöjligheter för dig utöver din utbildningsroll. Ju bättre och attraktivare produkt du tar fram, desto mer pengar tjänar du på det. Vi kallar det för en riktig win-win situation.

Licensavgift och startavgifter

Licensavgiften för att ansluta sig till vårt nätverk är endast 35000 kr + moms. Till detta tillkommer eventuell avgift för nystart av företag.

Vad ingår i licensen?

I licensen ingår rättigheterna att arbeta i vårt nätverk under vårt namn och med våra kunder. Full utbildning ingår löpande liksom allt utbildningsmaterial. Marknadsföring och PR ingår. I licensavgiften ingår även visitkort och profilmaterial. Du får kontinuerligt uppbackning från vårt huvudkontor och dessutom tillgång till andra förmåner vi har inom företaget. Då vi är Skandinavisk generalagent för Innermetrix kommer vi dessutom att låta dig genomgå en grundläggande utbildning i deras verktyg. Du kommer att under 2 dagar få utbildning inom alla analysprodukter av våra expertkonsulter. (Normalt pris för att certifiera sig till oberoende och självständig Innermetrixkonsult kostar 25.000 kr exkl.moms för utbildning samt 3500 kr per månad. Läs mer genom att klicka här.) Du kan naturligtvis också utbilda dig och certifiera dig enbart till Innermterix-konsult. Då äger du rätt att helt fristående jobba med alla Innermetrixprodukter. Som Innermetrixkonsult löser du din certifieringsavgift och därefter betalar du bara en fast månadsavgift för att sedan helt prissätta ditt arbete och behålla hela vinsten för dig själv! Titta på videon nedan för mer information om att bli certifierad Innermetrix-konsult.

Avtalslängd

Vi skriver avtal på 2 + 1 år, vilket innebär att du förbinder dig till vårt varumärke under 2 år, därefter kan du fritt välja om du vill sluta inom vårt nätverk eller fortsätta i ytterligare 1 år på oförändrade villkor. Vill du förlänga avtalet ytterligare sker detta i samband med utgången av år 2. Förhandling sker om detta.

Hur vet jag att jag får uppdrag genom er?

Vi kan aldrig garantera uppdrag, allt hänger självklart på efterfrågan. Men vår målsättning är att genomföra tillräckligt många olika kursstarter varje vecka i Sverige så att så många som möjligt av våra konsulter kan arbeta heltid med Ibizcon.

Får jag marknadsföra mig själv trots att ni står för marknadsföringen?

Självklart är det fritt att marknadsföra sig själv. Lyckas du sälja in utbildningar till kunder och du känner att du själv har kompetens till att genomföra uppdraget så är uppdraget ditt. (Under förutsättningar att du är certifierad för utbildningen).

Ansökningsprocess

I korta drag kan man enkelt förklara att din ansökningsprocess sker i 4-steg. Dessa är:

1) Informationsmöte. Vi träffas i Gävle alternativt i Stockholm och vi presenterar vilka vi är och vad vi gör. Du får tillfälle att ställa alla dina frågor som du har beträffande en roll som utbildningskonsult hos Ibizcon. Informationsmötet varar ca 1-2 timmar beroende på hur många frågor du har.

2) Om intresse sedan kvarstår från din sida kontaktar du oss inom ett par veckor för att boka tid för en intervju. Du kommer sedan att få träffa vår konsultchef som kommer att genomföra en traditionell anställningsintervju på ca 1 timme.

3) Går du vidare till steg 3 så väntar diverse personlighetstester som hjälper oss att skapa en profil för dig, som ytterligare underlätta i rekryteringsprocessen.

4) Om du går vidare från steg 3 så väntar det sista steget. Steg 4 innebär att du kommer att få genomföra en "utbildnings-audition" för oss. Det innebär att du kommer att få genomföra en mini-utbildning/föreläsning under ca 30 minuter inför en bedömningsjury. Ämnet väljer du själv, och här gäller det att övertyga juryn om att du har grundläggande färdigheter för att bli utbildningskonsult. Du behöver inte vara "bäst i världen" i det här läget - det blir i så fall vårt framtida uppdrag att se till. Men vi hoppas på att få se att du känner dig trygg i en eventuell roll som utbildare.

Jag är redan utbildningskonsult med eget företag, kan jag ändå ansluta mig till er?

Ja. Självklart går detta utmärkt och det som då gäller är att de uppdrag du får genom oss betalar du royalty för till oss. Dina ordinarie och tidigare produkter ”äger” du självklart fortfarande själv till fullo. Ibizcon äger rättigheterna till sina produkter och dessa produkter får endast genomföras under vårt namn.

Det finns även möjligheter om du redan är utbildningskonsult med eget företag att låta oss sälja in dina produkter åt dig och du genomför dessa under vårt namn i våra lokaler. Om du exempelvis är specialinriktad på ett område som vi idag inte har, men som vi finner intressant genom att det finns en efterfrågan så kan vi anordna fasta kursstarter för "dina" kurser och du genomför dessa i vårt namn. Vi marknadsför då detta i stil med: "Ibizcon i samarbete med X-utbildningskonsult".

Jag tror att jag har en roll i näringslivet som skulle göra mig till en intressant föreläsare. Kan ni ordna uppdrag åt mig?

Även detta är mycket intressant för oss. Vi föreläser ofta ute hos företag och bjuder även in till föreläsningar i våra lokaler. Vissa av våra kurser eller utbildningar innehåller också inslag från föreläsare direkt från näringslivet. Utgångspunkten är dock att du ansluter dig till vårt nätverk. Licensavgiften som endast föreläsare hos Ibizcon är 495 kronor per månad och du förbinder dig till oss i 12 månader. Antalet platser som föreläsare inom Ibizcon är begränsade då vi inte har som ambition att erbjuda våra kunder 10.000 olika föreläsare (likt andra företag). Vi satsar på kvalité och är därför väldigt selektiva i vårt urval.

Det här låter jätteintressant men jag har fler frågor, vad gör jag?

Vi tar gärna emot alla dina frågor och lättast är att du mailar in de frågeställningar du har med kontaktuppgifter så återkommer vi så snart vi kan. Se våra kontaktuppgifter under fliken "Kontakta oss" eller klicka på länken nedan.

Välkommen att e-posta din ansökan till oss.

Framtidens utbildning finns här - Vill du vara en del av framtiden?